Avís legal

1. Identificació del titular

El titular del lloc web www.naikare.es (en endavant la “Web”) és Mercè Capell López (en endavant “Naikare”), amb NIF 35066499-D i domicili social a Carrer de Roger de Flor, 142, baixos 2ª, 08013, Barcelona.

Pot posar-se en contacte amb nosaltres a l’anterior direcció o a través del nostre formulari de contacte.

2. Acceptació de les condicions generals

L’accés a aquest lloc web o la seva utilització en qualsevol forma implica l’acceptació de les presents condicions generals i les que, en qualsevol moment, pugui establir Naikare. En conseqüència, serà responsabilitat de l’usuari la lectura de les condicions generals d’ús vigents a cada moment.

La utilització de determinats serveis implicarà tanmateix l’acceptació, sense reserva alguna, de les normes particulars o instruccions que Naikare pogués establir amb caràcter específic, substitutiu o complementari al de les presents condicions generals.

Les condicions d’ús d’aquest lloc web tenen caràcter indefinit. Naikare es reserva en tot cas el dret unilateral de modificar el seu contingut.

3. Condicions d’ús del lloc web

Ús d’aquest lloc web, els seus continguts i serveis

L’usuari es compromet a utilitzar aquest lloc web i els seus serveis i continguts de forma correcta i lícita, d’acord amb la legislació vigent, la bona fe i els usos generalment acceptats.

L’usuari no realitzarà accions que puguin causar danys a la pàgina web d’aquest lloc o que puguin inutilitzar-lo, sobrecarregar-lo o deteriorar-lo de qualsevol manera. Tampoc es portarà a terme cap activitat que pugui impedir als demés usuaris la normal utilització o gaudi del lloc web.

Queden prohibits els següents actes en relació amb els continguts d’aquest lloc web:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, llevat que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès.
 • La vulneració dels drets de Naikare o dels seus legítims titulars sobre dits continguts.
 • La seva utilització per tot tipus de fins comercials o publicitaris, tret que es compti amb l’autorització per escrit de Naikare.

Drets de propietat intelectual i industrial

Naikare és titular dels drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial d’aquest lloc web. Naikare també és titular dels drets de propietat intel·lectual, industrial i d’imatge sobre els continguts disponibles en aquest lloc web, o compta amb l’autorització necessària per a la seva utilització. L’accés, navegació i ús d’aquest lloc web per l’usuari no implica en cap cas renúncia, transmissió, llicència ni cessió total o parcial per part de Naikare dels esmentats drets.

En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l’avís de drets d’autor (copyright) i qualsevol altra dada d’identificació dels drets de Naikare o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d’informació o d’identificació que poguessin formar part dels continguts.

Igualment queda prohibit reproduir, modificar, reutilitzar, explotar, comunicar públicament, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en la pàgina web per a propòsits publicitaris o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit de Naikare o, si escau, del titular dels drets que correspongui.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de la seva exclusiva responsabilitat.

Responsabilitat de Naikare

Naikare no es fa responsable en cap cas dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin causar-se per:

 • la no disponibilitat, manteniment i funcionament de la pàgina web o dels seus serveis o continguts;
 • la falta d’utilitat, adequació o validesa de la pàgina web o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris;
 • l’existència de virus en els continguts o altres elements que puguin alterar o danyar els sistemes informàtics i/o dades dels usuaris;
 • qualsevol ús dels continguts per part dels usuaris, i especialment els usos il·lícits, negligents, fraudulents o contraris a les presents condicions generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats i a l’ordre públic;
 • la il·licitud, falta de qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició de l’usuari o anunciats en el lloc web;
 • l’incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del lloc web.

Responsabilitat de l’usuari

L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web ni la informació que s’hi ofereix per a la realització d’activitats contràries a la llei, la moral o l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les condicions establertes per Naikare.

Les opinions, continguts i, en general, totes les activitats realitzades per l’usuari, són de la seva exclusiva responsabilitat, sense que es pugui responsabilitzar al titular dels danys o perjudicis que es poguessin derivar d’aquestes activitats alienes a la seva voluntat i sense que aquesta tingui un coneixement efectiu de les mateixes.

Enllaços

En aquest lloc web l’usuari podrà trobar diversos enllaços que el conduiran a pàgines web independents de Naikare. La seva única finalitat és la de facilitar i animar l’accés a altres serveis o fonts d’informació a Internet.

Naikare no es fa responsable dels continguts als quals s’accedeixi en virtut dels esmentats enllaços, ni de les modificacions que es duguin a terme en els mateixos, ni de l’ús que se’n faci, ni de la seva disponibilitat tècnica.

L’establiment de qualsevol hiperenllaç des d’una pàgina web aliena a qualsevol de les pàgines de la web estarà sotmès a les següents condicions:

 • No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis o continguts que formen part de la Web.
 • No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre la Web o sobre els seus serveis.
 • Queda prohibida la utilització de tècniques de “deep linking” que generin confusió en l’usuari, com per exemple el “framing”, i/o suposin un aprofitament indegut o il·lícit de la reputació del Web, o el seu contingut i serveis.

Spam

Queda absolutament prohibida la utilització del lloc web per a l’enviament de publicitat o comunicacions comercials, per a l’emissió de missatges amb finalitat publicitària o per a la captació de dades amb la mateixa finalitat. Tant l’enviament de correu brossa com qualsevol frau o abús són activitats penades per la Llei i Naikare les remetrà a les autoritats corresponents.

Modificació i finalització de serveis

Naikare es reserva el dret a modificar, suspendre o donar per acabada la prestació dels serveis o continguts de la Web, en tot o en part, en qualsevol moment, i sense necessitat de preavís als usuaris del lloc web.

4. Política de privacitat

Dades personales

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportades en realitzar comandes, registrar-se, subscriure’s al servei de newsletter o a l’accedir a qualsevol altre servei del present lloc web siguin incorporades a un fitxer titularitat d’aquesta empresa amb les següents finalitats:

 • per facilitar la prestació dels serveis sol·licitats
 • per a la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis personalitzats
 • per a la realització d’estudis estadístics dels usuaris que permetin dissenyar millores en els serveis prestats
 • per a la realització de tasques bàsiques d’administració
 • així com per mantenir-lo informat, bé per correu electrònic bé per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb la Web

Si no desitja que efectuem aquest últim tractament de les seves dades personals, pot comunicar-nos-ho a través de qualsevol de les següents vies: el nostre formulari de contacte, l’adreça postal anteriorment esmentada o el nostre correu electrònic naikare@naikare.es. Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar o oposar-se al tractament de les dades de caràcter personal subministrades a través dels mitjans anteriorment indicats.

Naikare es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades personals i altra legislació aplicable.

Sempre que per a la utilització o contractació d’un servei sigui necessari introduir dades personals, l’usuari garanteix ser major de 14 anys i serà responsable d’aportar informació veraç i lícita, reservant-se Naikare el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Informació sobre la seva targeta de crèdit

Per garantir la seva seguretat, Naikare no emmagatzemarà cap de les dades de la seva targeta de crèdit. En el moment de la tramitació de la seva comanda, les dades de la seva targeta es transmetran, amb la finalitat exclusiva de la realització del pagament corresponent a la seva comanda, a l’entitat financera de primer ordre seleccionada per Naikare per a la tramitació del pagament. Les seves dades es transmetran xifrades i d’acord amb els més avançats estàndards de seguretat.

Cookies

La Web utilitza cookies, petits fitxers de dades que s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari al navegar per aquesta web. Pot trobar informació detallada sobre les cookies utilitzades en la nostra Política de cookies.

Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Naikare no es responsabilitza dels problemes i errors en el funcionament del lloc web que puguin aparèixer a causa d’aquests canvis en la configuració relativa a les cookies.

5. Condicions de venda

Aquestes condicions són importants tant per a vostè com per a Naikare ja que han estat dissenyades per crear un acord legalment vinculant entre nosaltres, protegint els seus drets com a client i els nostres.

Els preguem que llegeixin atentament les presents condicions i la nostra Política de Privacitat abans de confirmar el seu pagament per a realitzar la comanda.

Actualment, la contractació de productes i serveis a través del web únicament pot realitzar-se en català, castellà i anglès.

Naikare no conservarà una còpia de les presents condicions vinculada a cada compra, pel que recomanem que conservi Vostè una còpia de les mateixes en cada compra.

Comanda

El fet de realitzar vostè una comanda a la web equival a l’acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs.

Vostè es compromet a fer ús del lloc web per realitzar consultes o comandes legalment vàlides. També s’obliga Vostè a facilitar-nos de manera certa i correcta la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte, declarant conèixer que podem fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè si és necessari d’acord amb la nostra Política de Privacitat. Si vostè no ens facilita correctament tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda correctament. Vostè podrà identificar errors en les dades facilitades en els correus de confirmació que li enviem i, si escau, corregir-los a través del nostre formulari de contacte o trucant per telèfon al 93 141 60 25.

En realitzar una comanda a través del Web vostè ens garanteix que està plenament autoritzat per utilitzar la corresponent targeta de crèdit o dèbit, en cas de triar aquesta modalitat de pagament. Només les persones amb la capacitat jurídica necessària per subscriure contractes relatius a la classe de béns i serveis proposats poden realitzar comandes a la Web.

Per realitzar una comanda, haurà de seguir el procés de compra en línia fins al pagament. Un cop completat l’anterior procés, rebrà un correu electrònic acusant rebut de la seva comanda (la “Confirmació de Comanda”).

Disponibilitat

Els articles que s’ofereixen a través del Web estaran disponibles per a tots els països del món.

Naikare farà tot el possible per complaure a tots els seus clients, però totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels corresponents productes: si es produeixen dificultats quant al seu subministrament, o si no queden articles en estoc, ens reservem el dret de facilitar-li informació sobre productes substitutius de qualitat i valor igual o superior que vostè podrà encarregar. Si no desitja fer una comanda d’aquests productes substitutius, li reemborsarem qualsevol quantitat que pogués vostè haver abonat.

Entrega

Naikare es compromet a lliurar els productes en perfecte estat a la direcció de lliurament que vostè assenyali al formulari de comanda. Vostè pot sol·licitar el lliurament dels articles, en un altre domicili i a una altra persona física diferent de la que subscriu la comanda, sempre que el domicili de lliurament estigui situat en alguna de les ubicacions especificades en l’apartat de Disponibilitat anterior.

No es lliuraran comandes en apartats postals.

Per tal d’optimitzar el lliurament, li agraïm que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurada dins l’horari laboral habitual.

Realitzem els enviaments mitjançant empreses de missatgeria. Pot consultar els apartats sobre terminis de lliurament y despeses d’enviament per a obtenir més informació.

Naikare es reserva el dret de variar el tipus d’enviament i la companyia per la qual s’efectua sempre que aquest canvi no suposi un perjudici manifest per al client.

Els ports derivats de les trameses dels articles adquirits quedaran reflectits en el moment final de la compra i dependran de la destinació. Consulti l’apartat despeses d’enviament per a més informació. Aquestes condicions podran ser modificades.

Als efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el “lliurament” o que el/s producte/s han estat “lliurat/s” en el moment de signar la recepció dels mateixos a l’adreça de lliurament convinguda.

Impossibilitat de lliurament

Encara que farem el possible per tramitar sempre totes les comandes, pot haver circumstàncies excepcionals que ens impedeixin la tramitació d’alguna comanda després d’haver enviat la Confirmació de Comanda. En aquest cas, procedirem al reemborsament total de l’import pagat per vostè.

Retirada de productes

Ens reservem el dret de retirar qualsevol Producte del nostre lloc web en qualsevol moment i/o a treure o modificar qualsevol material o contingut del mateix.

No serem responsables davant Vostè o davant de qualsevol tercer pel fet de retirar qualsevol producte del Web.

Preus

Els preus dels productes seran els publicats al web en cada moment. Aquests preus inclouen l’IVA espanyol en vigor. El preu ha de ser pagat en la seva totalitat en efectuar la compra. Per a les regions exemptes d’IVA la quantitat corresponent a l’IVA es descomptarà en el moment d’introduir les dades de la tramesa i seleccionar un mètode de pagament.

Naikare es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren a la Web, però els articles es facturaran en base a les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquella data.

Pagament d’aranzels i altres costos duaners

A Espanya i la resta de la Unió Europea, Naikare no es farà càrrec de possibles aranzels ni gestió duanera de cap comanda, excepte l’IVA.

A la resta del món, Naikare no es farà càrrec d’aranzels, gestions duaneres o qualsevol altre cost o impost derivat de la importació realitzada pel client.

Pagament

El pagament de les comandes es podrà efectuar utilitzant les següents modalitats:

 • Targeta Visa o MasterCard
 • PayPal

Naikare es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament, podent crear noves o eliminar alguna de les existents, sense que l’usuari/client del Web pugui realitzar reclamacions per aquest motiu. No obstant això si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzada, ens posaríem en contacte amb el client per informar-li d’aquest canvi, oferint l’opció de cancel·lar la comanda si ho considerés convenient.

El càrrec a la targeta es realitza en temps real a través de la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent i un cop s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

Amb l’objectiu de donar la màxima seguretat al procés de pagament, la Web utilitza sistemes de pagament segur d’entitats financeres de primer ordre. Pot trobar informació addicional sobre la seguretat de les seves dades a l’apartat Política de privacitat.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si l’entitat no autoritzés el pagament no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap Contracte amb Vostè.

Naikare es reserva el dret de verificar les dades personals subministrades pel client i adoptar les mesures que consideri oportunes (inclosa la cancel·lació de la comanda) per garantir el compliment de les presents condicions.

Responsabilitat i exoneració de responsabilitat

La responsabilitat de Naikare en relació amb qualsevol producte adquirit a la web estarà limitada estrictament, en qualsevol cas, al preu de compra d’aquest producte i no es veurà compromesa per simples errors o omissions que hagin pogut tenir lloc, quan s’hagin pres totes les precaucions necessàries en la presentació dels productes.

Naikare no podrà ser considerada responsable per un client o un tercer de danys indirectes, pèrdues d’explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que fos encara que aquest dany, pèrdua o perjudici hagués estat previsible per Naikare o si la seva eventualitat hagués estat posada en el seu coneixement.

A reserva del que disposen els paràgrafs precedents, la responsabilitat de Naikare en virtut de les presents condicions generals no podrà excedir a un import igual a les sumes pagades després de la transacció que es trobi en l’origen d’aquesta responsabilitat, sigui quina sigui la causa o la forma de l’acció en qüestió.

Naikare no podrà ser considerada responsable de l’incompliment del contracte subscrit en casos de força major, d’interrupció de l’activitat o vaga total o parcial -en especial, dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions-, inundacions o incendi.

El que disposa la present clàusula no afectarà els seus drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al seu dret de desistir del contracte.

En cas de litigi, el client podrà dirigir-se, en primer lloc, a Naikare per arribar a una resolució amistosa.

Comunicacions per escrit i notificacions

La normativa aplicable exigeix ​​que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit. En utilitzar la Web, Vostè accepta que la major part de les comunicacions amb nosaltres es realitzin per via electrònica.

A efectes contractuals, Vostè consent a utilitzar el correu electrònic com a mitjà de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els seus drets reconeguts per llei.

Les notificacions que vostè ens enviï hauran d’enviar-se preferiblement a través del nostre formulari de contacte. D’acord amb el que s’ha disposat i llevat que s’estipuli el contrari, li podrem enviar comunicacions bé al correu electrònic o bé a l’adreça postal facilitada per vostè a l’hora de realitzar una comanda.

S’entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament fetes en el mateix instant en què es publiquin en el nostre lloc web, 24 hores després d’haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta. Per provar que la notificació ha estat feta, n’hi haurà prou amb provar, en el cas d’una carta, que tenia la direcció correcta, estava correctament segellada i que va ser degudament lliurada a correus o a una bústia i, en el cas d’un correu electrònic , que el mateix va ser enviat a l’adreça de correu electrònic especificada pel receptor.

Comentaris i suggerències

Estarem encantats de rebre els seus comentaris i suggeriments i a aquest efecte el convidem a utilitzar el nostre formulari de contacte.

6. Terminis de lliurament

El termini de lliurament de cada producte pot dependre de múltiples factors com la destinació, el calendari de festius, etc.

En els casos en què s’indiqui un termini de lliurament, el termini serà entès com a dies laborables (dilluns a divendres no festius) i seran d’aplicació les següents condicions:

 • El termini de lliurament indicat correspon al termini que indica l’empresa de missatgeria corresponent.
 • Naikare processarà les comandes els dimarts, dimecres, dijous i divendres al matí i indicarà a l’empresa de missatgeria corresponent a procedir amb la recollida el més aviat possible.

Els terminis de lliurament es podran veure alterats en casos de força major.

Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament estimada, l’informarem d’aquesta circumstància i li donarem l’opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. Recordi en qualsevol cas que no realitzem lliuraments els dissabtes ni diumenges.

Podeu obtenir informació addicional sobre el lliurament a l’apartat Condicions de venda.

7. Despeses d’enviament

Les despeses d’enviament seran les publicades a la Web en cada moment. Aquestes despeses s’afegiran al preu dels productes i es mostraran clarament abans de la realització de la comanda. Així mateix, posem a la seva disposició la següent pàgina amb informació actualitzada sobre les despeses d’enviament aplicables en cada moment:
https://www.naikare.es/es/informacio-sobre-enviaments/

8. Cancel·lacions i devolucions

Cancel·lacions

El Client podrà sol·licitar la cancel·lació de qualsevol comanda que no hagi estat encara enviada. Si la comanda ja ha estat enviada, la sol·licitud de cancel·lació serà considerada com un desistiment i s’haurà d’ajustar al que estableix l’apartat següent (“Dret de desistiment”).

Naikare accepta la cancel·lació d’ordres a través del telèfon 93 141 60 25, enviant un correu a naikare@naikare.es o usant la nostra pàgina de contacte.

Dret de desistiment

Té vostè dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

Per facilitar la informació prèvia al consumidor sobre el seu dret de desistiment, les condicions aplicables es troben a la següent pàgina específica: https://www.naikare.es/dret-de-desistiment/.

El consumidor haurà de suportar els costos directes de la devolució dels béns.

Devolucions de productes defectuosos

En els casos en què vostè consideri que en el moment del lliurament el producte no s’ajusta al que estipula el contracte, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres de forma immediata per mitjà del nostre formulari de devolucions, facilitant les dades del producte així com del dany que pateix. En alguns casos podrem sol·licitar-li que ens enviï una foto dels desperfectes.

Un cop rebuda la notificació ens posarem en contacte amb vostè per informar-li sobre com ha de procedir, i amb quina agència de missatgeria ha de tractar. Com a regla general, aquests són els passos a seguir:

Haurà de retornar-nos el producte a l’adreça indicada a la factura que rebrà per correu, facilitant-nos les següents dades:

 1. Dades Personals
 2. La seva direcció d’e-mail
 3. Número de Comanda
 4. Motiu de la devolució
 5. Data de recepció de la comanda
 6. Data de la devolució

Si us plau, torni l’article juntament amb les instruccions, documentació i accessoris que puguin acompanyar a aquest.

Un cop rebuda la mercaderia a retornar, procedirem a examinar detingudament el producte retornat i li comunicarem per correu electrònic dins d’un termini raonable si és procedent la devolució o substitució del mateix (si escau). La devolució o substitució de l’article s’efectuarà el més aviat possible.

En el cas que no es pugui substituir el o els productes, les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d’alguna tara o defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament, incloses les despeses de lliurament incorregudes per lliurar-li l’article i els costos en què vostè hagi incorregut per tornar-nos-el a nosaltres.

En el cas de devolucions parcials (és a dir, aquelles en les que es retornin articles que van ser adquirits en una comanda juntament amb altres articles) únicament es reemborsarà el preu dels articles retornats: les despeses de transport, reemborsament i empaquetat de regal no seran retornats.

La devolució s’efectuarà a la mateixa targeta de crèdit que es va utilitzar per pagar la compra, en el cas de pagament amb targeta, o al mateix compte de PayPal que es va utilitzar, en cas de pagament amb PayPal.

Si vostè té algun dubte, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte o trucant al 93 141 60 25.

Queden exclosos els drets reconeguts per la legislació vigent.

9. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat afectarà només a aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta les condicions.

10. Jurisdicció

Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola.