Dret de desistiment

Té vostè dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, haurà vostè notificar la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca. Per això, li oferim dues opcions:

Opció 1 (recomanada)

Utilitzi el nostre formulari en línia per a devolucions: https://www.naikare.es/devolucions/. És l’opció més còmoda i eficaç i li comunicarem sense demora per correu electrònic la recepció del seu desistiment.

Opció 2

Alternativament, pot exercir el seu dret de desistiment mitjançant una carta enviada per correu postal o correu electrònic. Les nostres dades de contacte són les següents:

Mercè Capell López
C/ Roger de Flor, 142
Baixos 2ª
08013 Barcelona
Telèfon: 93 141 60 25
Email: naikare@naikare.es

Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura com a annex més avall, encara que el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici de la seva banda d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

Després de verificar que l’exercici del seu dret de desistiment no està limitat per cap de les excepcions legalment previstes, procedirem al reemborsament de les quantitats abonades pels articles retornats. El reemborsament inclourà les despeses d’enviament estàndard abonats al realitzar la compra dels articles retornats, o la part proporcional corresponent si la compra s’hagués inclòs altres articles que no hagin de ser retornats.

Farem el reemborsament sense cap demora indeguda. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

Haurà vostè de tornar-nos o lliurar directament els béns a l’adreça anteriorment indicada, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs el termini.

Haurà vostè d’assumir el cost directe i el risc de devolució dels béns.

Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent de la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Condicions addicionals:

D’acord amb la normativa vigent, el dret de desistiment no s’aplicarà per a qualsevol excepció a l’exercici del dret de desistiment recollida o emparada per la llei.

Naikare només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

  • El producte ha d’estar en el mateix estat en què es va lliurar. Si no conserva el seu embalatge i etiquetatge original, el bé patirà una depreciació.
  • L’enviament de devolució s’ha de fer usant la mateixa caixa protectora de cartró en què ha estat rebut per protegir el producte. Per al supòsit que no es pugui fer amb la caixa protectora amb la qual es va lliurar, el client haurà de tornar-lo en una caixa protectora per tal que el producte arribi a Naikare amb les màximes garanties possibles.

Annex: Model de formulari de desistiment per a l’Opció 2

(Només ha d’emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

– A l’atenció de (aquí s’haurà d’inserir el nom de l’empresari, la seva adreça completa i, si disposa d’ella, la seva adreça de correu electrònic):

– Per la present li comunico/comuniquem (*) que desisteixo de la meva/desistim del nostre (*) contracte de venda del següent bé/prestació del servei següent (*)

– Comanda feta el/rebuda el (*)

– Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

– Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

– Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si el present formulari es presenta en paper)

– Data

(*) Ratlleu el que no escaigui.