Aquest encàrrec consistia a enquadernar 5 exemplars de la història de la seva família redactada pel client. Es tractava de fulls solts (no quadernets) pel que es van cosir a “clau passat” i es van enquadernar amb “tapa solta” com s’aprecia a la foto, amb el llom lleugerament arrodonit.