En aquest taller hem arreglat pàgines trencades i amb forats, netejat taques amb compte, amb la restauradora Verónica Requena.