"El cor d'un llibre mai deixa de bategar"

Emili Brugalla (1901-1987)

Mestre enquadernador i divulgador de les arts del llibre.