Projecte final de Cicle de Disseny

El projecte consistia en el cosit de vuit quadernets de 35 x 35 cm, cadascun d’un color. Les tapes també les va proporcionar el client, impreses.

Perquè es poguessin veure els colors al llom, es va optar per un cosit copte al que se li van intercalar fils dels colors dels quadernets.

Va ser un treball molt agradable de fer, original i l’interior molt treballat i al que espero que li hagin posat molt bona nota!